perjantai 27. joulukuuta 2013

Vähemmän liikkuvia osia kunnan talouden suunnittelussa - selkeämpi kokonaisuus?

Minusta on selvää että Vihdin kunnalla tulee olemaan erittäin vaikeat 5-10 vuotta tästä eteenpäin, ellei enemmänkin. Nykyisen talousarvion ja taloussuunnitelman ajanjaksolla (2014-2016) emme tule juurikaan näkemään parannusta tilanteeseen ainakaan numerotasolla. Lyhyellä tähtäimellä talouden selkiyttämisen tekee käytännössä mahdottomaksi se, että samaan aikaan kuntatasolla yritetään luoda uusia pelisääntöjä. Yritetään ottaa 'tuulesta suuntaa' eli muodostaa nykytilassa näkemystä siihen 'mitä olisi tehtävä ja kenen kanssa ja millä rahalla'. Ympärillämme on liian monta asiaa muuttumassa, joiden vaikutusta emme vielä tiedä. Meillä on Suomen tasolla menossa kuntarakenne-uudistus, joka tulee vaikuttamaan myös Vihtiin. Samoin kesken ovat vielä kysymykset metropolihallinnosta ja sote-uudistuksesta. Ja näihin liittyen vielä kuntalaki- ja valtionosuusuudistus. Ja eiköhän näihin liittyen jouduta vielä kysymyksiin perustuslain muutostarpeistakin. Ennen kuin KAIKKI nämä asiat on ensinnäkin saatu edes teoriatasolla päätettyä, vie niiden käytäntöön saattaminen vuosia. Puhutaan niin isoista asioista ja muutoksista että kymmenen vuottakin on melkoisen lyhyt aika. Tässä epävarmuudessa ja vuosittain muuttuvassa toimintaympäristössä jo paikallisella tasolla saati sitten maailman kauppapoliittisessa ympäristössä on meillä vaikeasti ennustettavat 5-10 vuotta. Epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti investointeihin sekä riskinottohaluihin. Siitä vastaavasti seuraa hitaampi työpaikkojen määrällinen kasvu sekä viennin supistuminen.

Se mikä on tämän perusteella selvää, on se että emme voi odottaa näiden kaikkien päätösten ja palasten loksahtamista paikoilleen ja viennin moninkertaistumista yllättäen. Meidän tulee olla rohkeita ja ajatella asioita erilailla kuin muut. Meidän tulee panostaa siihen että
- saamme lisää nuoria kuntalaisia joilla on työ- ja oppimishaluja
- olemme kiinnostavia monikansallisille yrityksille sekä kotimaisille kasvuyrityksille
- kehitämme opetusta voimakkaasti kasvaviin innovaatioalueisiin (tieteet, taiteet, kulttuuri ja näiden yhdistäminen). Eli toteutamme Vihdissä koulutusohjelman, joka kokoaa oppimisen aina peruskoulusta yliopistoon/ammattikorkeaan yhtenäiseksi, vuorovaikutteiseksi monimuotokoulutukseksi. Hyödynnämme myös oppisopimuksia ja kisällioppimista tehokkaammin ja laajemmin. Tuloksena monipuolista tuotantoa IT-alueella (datacenterit kasvavaan kansainväliseen tarpeeseen), Sovelluskehitys- ja tuotanto vastaamaan räjähtävään kasvuun teknologian ja sovelluksen sekä tietoliikenteen hyödyntämisessä uusilla alueilla (mm. terveys-, cleantech-, robotiikka, peli(oppimis)teollisuus). Näillä aloilla, vaikka ne edustavatkin 'high tech'-aloja, tarvitaan myös paljon ihan 'tavallisia' työntekijöitä, ei pelkästään insinöörejä tai teknisiä 'nörttejä'. Jokainen yritys tarvitsee monenlaisia työntekijöitä erilaisiin tehtäviin, eli ei ole kysymys vain yhden työryhmän työllistymismahdollisuuksista

Meidän on rakennuttava sellaiseksi kunnaksi ja toimijaksi joka on houkutteleva pääkaupunkiseutujen suurimmille kunnille yhteistyökumppaniksi ja laajentumissuunnaksi. Sekä kannattavaksi kohteeksi rakentaa ja panostaa infrastruktuurin rakentamiseen. Tässä kohden olisin nähnyt mielelläni myös lentokentän sijoittumisen Vihtiin, joka edelleen tukisi kaikkia näitä tavoitteita.

Ostopalveluiden järkevyys on arvioita uudelleen ja tehtävä sitä toistuvasti määräajoin. Palvelujen ulkoistaminen ei tuo automaattisesti säästöjä. Itse asiassa monelle on tuntunut käyneen päinvastoin. Palvelujen ulkoistuksesta on tullut vuosi vuodelta aina kalliimpi toiminto, kun sen alunperin piti tuoda säästöjä ja pienentää kustannuksia. Ulkoistettujen palvelujen pyörittämiseen on tarvittu usein oma hallinto, omat tilat ja henkilöitä ja toimintoja joita ei osattu ajatellakaan. Tämä kertoo siitä että ostopalvelujen käytöstä ei ole ollut riittävän laajaa kokemusta, joten laskelmat ovat saattaneet olla ylioptimistisia. Ja kun ostopalvelujen tuottajan pitää pystyä positiiviseen tulokseen, tarvitsee toiminnassa ja hinnoissa olla myös positiivinen kate, jonka määrää myös yleensä pyritään yhtiömuotoisessa toiminnassa kasvattamaan.

Kysymys kuuluu, löytyykö eri puolueista sellaista näkemystä jolla negatiivisen talouden aikana saadaan positiivinen kierre aikaan, joka kääntää taloudenkin joidenkin vuosien jälkeen positiiviseen kasvuun? Tällaisena aikana on helppo ryhtyä vastustamaan kaikkia muutoksia ja leikkauksia. Samoin on helppo tyrmätä kaikki investoinnit koska ollaan miinuksella eikä velkaa haluta tehdä kun sitä on viime vuosina tehty jo liikaakin. Jos yrittäjä/yritys alkaisi vain varomaan ja lopettaisi kaiken kehittämisen eikä olisi valmis investoimaan muutoksiin, jotka mahdollistavat yrityksen kasvun ja mukautumisen uudessa toimintaympäristössä, silloin kun alkaa mennä huonommin, johtaisi se aika nopeasti yrityksen toiminnan päättymiseen sillä yrityksenkin tulee uudistua kun toimintaympäristö uudistuu. Ja uudistuminen vaatii yleensä viime kädessä investointia. Emme kuntanakaan saisi alkaa kiihdyttämään negatiivista kierrettä sillä että lopetamme kaiken kehittämisen ja pelkästään säästäisimme ja leikkaisimme ja päätyisimme 'emme tee enää mitään'-tilanteeseen. Meillä ei ole varaa pysähtyä. Nyt on tehtävä enemmän kuin koskaan.