sunnuntai 28. syyskuuta 2014

Vihdin kunnanvaltuuston kokousten videoinnin jatko jää valtuuston päätettäväksi tulevaisuudessa

Dimi Doukas koordinoi Vihdin kunnanvaltuuston videointihankkeen
Vihdin kunnanvaltuuston videointia pilotointiin huhti ja kesäkuussa 2014.
Olin koordinoimassa tämän pilotointihankkeen.
Tein konkreettisen käytännön ehdotuksen Vihdin kunnalle ja kunnanvaltuustolle videointipilotoinnista jonka vein myös itse käytäntöön. Keräsin kokoon tarvittavat toimijat ja tein hankkeesta kunnalle sopimusehdotuksen. Kunta hyväksyi pilotointisopimuksen jonka kestoksi sovittiin 2 valtuuston kokousta, huhtikuun ja kesäkuun kokoukset. Tästä pilotoinnista kerroin enemmän aiemmassa blogitekstissäni. Nyt tilanne on siis lomien jälkeen se että pilotointi on takana päin. Edessä on sen päätöksen tekeminen halutaanko kunnan olevan nykyaikainen ja mahdollistavan kuntalaisten osallistumisen kunnallispolitiikkaan kotoa käsin videon avulla. Siis ainakin niin että voivat seurata päätösten tekoa ja perusteluita ja kannanottoja.

Ilmaista videointi ei ole. Pilotointi tehtiin erittäin edullisesti - käytännössä lähes talkootyönä nimellistä korvausta vastaa. Mutta jatkossa pidempiaikaisempi sopimus ulkopuoliselta ostettuna tarkoittaa aivan erilaisia kustannuksia. Kuten kerroin aiemmin muiden kuntien videointihankkeiden kartoituksestani, oli keskimääräinen kustannus n. 1500e per kokous. Tämä sisälsi henkilötyöt ja laitevuokrat. Niissäkin tapauksissa missä kunta oli löytänyt rahaa tehdä laiteinvestoinnit itse, oli työ kuitenkin ostettu ulkoa.

Niinpä on mahdollista ettei tällaisia rahoja löydy kun ensivuoteen olisi säästettävä miljoonia. Toivon toki että videointi tulisi mahdollisimman pian meille kuntalaisille mahdollistamaan päätöksenteon seurannan ja entistä läpinäkyvämmän demokratian. Mistä olen kuitenkin iloinen, on se, että nyt pilotin jälkeen voi valtuutetut puhua ja tehdä päätöksiä videoinnista omakohtaisen kokemuksen perusteella eikä mutu-tuntumalla. Nyt jokainen heistä on saanut kokea mitä se videointi on tarkoittanut valtuustosalissa ja ehkä jopa käydä itsekin katsomassa jälkeenpäin miltä se esiintyminen näytti.

Kaiken säästämisen keskelläkin toivon että hyödynnämme nykyaikaisia tekniikoita, jotka kuitenkin oikein käytettynä tehostaa toimintaamme ja mahdollistaa uusia innovatiivisempia tapoja toimia. On helppo olla tekemättä mitään. Tyypillinen keino välttää tekemästä virheitä. Toivottavasti jos ei nyt niin ainakin muutaman tulevan vuoden aikana tämä videointi saadaan mahtumaan toimintabudjettiin tavalla tai toisella. Eikä ehkä pidä karsastaa uusia vähän villejäkin rahoitusvaihtoehtoja silloin kun perinteinen rahoitusmalli ja valtionosuudet ovat tiukemmassa.

On siis Sinun, hyvä kuntalainen ja valtuutettu, asia varmistaa että jatkossa valtuutettujen työtä ja päätöksentekoa on mahdollista seurata videolta samanaikaisesti ja jälkeenpäin. Näin teemme parempia päätöksiä jatkossa myös kunnallisvaaleissa.

Pilotissa kuvatut kunnanvaltuuston kokoukset ovat edelleen nähtävissä täällä