perjantai 10. kesäkuuta 2016

Vihdin Kunnan turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat tarkoin varjeltuja salaisuuksia vai yksinkertaisesti puuttuvat?

Turvallisuussuunnitelmien tekemättä jättäminen ja vieminen käytäntöön
 on kuin työntäisi päänsä hiekkaan ja kuvittelisi että kaikki on hyvin :)

Jokaisen kunnan velvollisuutena on huolehtia kuntalaisensa turvallisuudesta sekä normaali- että poikkeusoloissa (siis tällä tarkoitetaan nyt muita poikkeusoloja, mutta EI sotaa). 

Kunnalla useimmiten on ja tulee olla seuraavia turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia, joista tarkemmin Kuntaliiton esityksessä 2013
  • Pelastussuunnitelma
  • Turvallisuussuunnitelma
    • Turvallisuussuunnitelmalla pyritään edistämään tietyn kohteen tai alueen turvallisuutta. Usein pelastussuunnitelma + rikoksilta suojautuminen ja esim. tietoturvallisuus
  • Kunnan hyvinvointikertomus
  • Valmiussuunnitelma
    • Suunnitelma, jossa selvitetään eri turvallisuustilojen vaikutukset organisaation tehtäviin ja toimintaan, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja toimenpiteet normaalioloihin palaamiseksi. Kuntien valmiussuunnittelun lähtökohta EI ole sodan uhka.
  • Paikallinen turvallisuussuunnitelma


Tässä ote Aluehallintoviraston sivuilta koskien valmiussuunnittelun lakisääteisyyttä

' Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa elintärkeiden toimintojen jatkuminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa niin, että ihmisten elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimintakyky ja kansallinen itsenäisyys turvataan aina.
Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten, valtion liikelaitosten ja kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnitelmin varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin. '
Ne Uudenmaan kunnat, jotka ovat Turvallisuussuunnitelmansa tehneet ja julkaisseet ovat vieneet suunnitelmat nähtäviksi tänne. Vihdin suunnitelman kohdalla on tyhjää
Vihdiltä suunnitelma puuttuu turvallisuussuunnittelu.fi sivustolta
Uudenmaan kunnilta Vihdiltä suunnitelma puuttuu turvallisuussuunnittelu.fi sivustolta
Hakemalla turvallisuus- tai valmiussuunnitelmaa Vihdin kunnan sivuilta on tulos samaa luokkaa
Turvallisuussuunnitelma hakusanana Vihdin kunnan sivuilla


Äkkiseltään voisi luulla että tuossa Vihti - ajankohtaista kohdassa olisi Turvallisuussuunnitelma mutta kun linkin avaa niin saakin seuraavan ilmoituksen

Ei löydy turvallisuussuunnitelmaa Vihdin kunnan sivuilta
Eipä löydy turvallisuussuunnitelmaa
Ja samankaltainen tulos on jos etsii Vihdin kunnan sivujen hakukentässä 'valmiussuunnitelma' -hakusanalla

Valmiussuunnitelma hakusanalla haettuna Vihdin kunnan sivuilla
Valmiussuunnitelma hakusanalla haettuna Vihdin kunnan sivuilla

Keskushallinnon valmiussuunnitelma olisi tämän mukaan valmis 2014
Keskushallinnon valmiussuunnitelma olisi 2014 Talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaan valmis 2014, mutta itse suunnitelma loistaa edelleen 2016 poissaolollaan

Itse näin aiemmin kunnan sivuilla vuoden 2011 version. Sittemmin sekin on näköjään poistettu. Kyse oli silloinkin otsikkotason raakileesta. Siinä ei oltu määritelty käytännön vastuita eikä toimintamalleja vaan kysymyksessä oli enemmänkin vain otsikointia vailla todellista konkretiaa ja riittävää kattavuutta. Puhumattakaan käytäntöön viemisestä.


2011 Vihdin vasemmisto ehdotti vuoden 2007 turvallisuussuunnitelmakyhäelmän hylkäämistä

2015 taloussuunnitelmassa siitä ei enää puhuta
2015 taloussuunnitelmassa siitä ei enää puhuta
Sittemmin turvallisuus- eikä valmiussuunnitelmasta puhuta enää 2015 eikä 2016 talousarviossa eikä -suunnitelmassa. 
Ehdotin 8.11. kunnan virkaa tekevälle kunnanjohtajalle, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille, että voisin kuntalaisena auttaa Vihdin kuntaa turvallisuussuunnitelman (lisättynä kyberturvallisuus näkökulmalla) työryhmän ja resurssien koordinoijaksi ja projektin vetäjäksi vapaaehtoistyönä - aivan kuten olin vetänyt valtuuston videoinnin pilottiprojektinkin. En saanut mitään vastausta avuntarjoukseen, mutta kysyin sitten yrittäjien illassa vähän tämän jälkeen vt kunnanjohtajalta että oliko hän saanut viestini ja mikä on hänen näkemyksensä asiasta. Vastaukseksi sain 'Suunnitelmat ovat varmaankin paremmalla tolalla miltä ehkä näyttää'. Vastaus oli siinä mielessä käsittämätön - varsinkin nyt jälkikäteen tarkasteltuna - että jos nämä suunnitelmat eivät ole ensinnäkin julkisesti nähtävillä ja toiseksi jos ei niitä käytännössä eri osapuolien kesken yhdessä harjoitella, niin ne suunnitelmat ovat merkityksettömiä. Eikä asia näytä tähän päivään asti korjaantuneen. Ehkä päinvastoin, koska nyt ei ole edes otsikkotasolla olevaa suunnitelmaakaan.

Näitä suunnitelmia ovat useat kunnat jo tehneet ja MPK:n turvallisuuskurssilla näistä sain kuulla hienon esimerkin Lappeenrannan ja viranomaisten yhteistyöstä Etelä-Karjalan Turvallisuus ja Valmiustoimikunnassa EKTurva, joissa harjoittellaan yhteistyössä ja opetellaan ihan arkiasioissa työskentelemään enemmän keskenään jotta kriisitilanteessa ollaan jo tuttuja ja tunnetaan toimintamenetelmät. Vastaavasti sellaiset Vihdin kunnan suunnitelmat joita ei ole näkyvissä tai joita ei käytännössä näytä olevan, ja joita ei harjoitella tarpeellisten eri osapuolien kesken, ovat riski joka koskettaa meitä kaikkia kuntalaisia. Tämä on tilanne joka ei ole hyväksyttävä ja vaatii kunnalta nopean korjausliikkeen.

JK: Sain eräältä valtuutetulta yhteydenoton jossa hän kertoi että hän oli vähän kysellyt turvallisuussuunnitelman perään ja että sellainen olisi kuulemma olemassa ja sitä jopa harjoiteltaisiin ajoittain. Hänelle kiitos siitä - on hyvä nähdä että meillä on niitäkin valtuutettuja jotka tästä kantavat huolta, sillä asian laita on ollut niin monia vuosia huonolla tolalla että se selvästikään ei ole ollut kaikkien valtuutettujen mielessä päällimmäisten asioiden joukossa. Tarkempaa tietoa tästä suunnitelmasta ei ollut ja henkilökohtaisesti epäilen että kysymys on enemmänkin pelastussuunnitelmasta jota harvakseltaan 'harjoitellaan' pelastustoimen kanssa. Kyberturvallisuuteenkin on kuulemma varauduttu ja jokunen hyökkäyskin on saatu torjuttua. Totuus kuitenkin on että onnistuneista verkkohyökkäyksistä valtaosa jää huomaamatta ja tänä päivänä uhkina ovat palvelunestohyökkäykset mutta myös datan manipuloinnit, joka onkin sitten jo paljon vaikeammin havaittavissa ellei siihen ole panostettu erittäin paljon rahaa ja resursseja ja osaamista - kaikki asioita joita kunnilla valitettavasti tältä osa-alueelta(kin) on liian vähän riskeihin ja asian tärkeyteen nähden. Hyvähän se toki on jos jotain on olemassa, mutta se ei mielestäni poista tämän jutun pointtia. Sitä että suppeana ja varsinkin salaisena virkamiespaperina nuo suunnitelmarungot ovat melko merkityksettömiä tosipaikan tullen. Huoltovarmuuteen ja muuhun vastaavaan liittyviä salaisia asioita on loppupelissä aika vähän joita on syytä salata. Suurin osa asioista on ihan yleistä ja yleisessä tiedossa olevaa, jota on turha yrittää piilotella - päinvastoin, on syytä tehdä tiettäväksi ja harjoitella käytännössä vuosittain millä tavoin kunkin osatekijän tulee toimia - kunnallisista, valtionhallinnon paikallisista toimijoista ja paikallisista vapaaehtoisorganisaatioista viimekädessä aina yksittäiseen kuntalaiseen asti. Kaikki tätä vähempi on liian vähän.